Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Questo slideshow richiede JavaScript.

На Двадесет и четвърти май всички българи по света честват деня на българската просвета и култура и на славянската писменот. През 855 г. Константин Кирил-Филосов създава първата славянска азбука-Глаголица, с която се  превеждат богослужебните книги от гръцки на славянски език.  През 865 г. братята Кирил и Методий са изпратени от византийския император Михаил III да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия. Това е станало по желанието на великоморавския княз Ростислав. Солунските братя създават една нова азбука — глаголицата. Тя се използва за  държавни и религиозни документи и книги, а също и в създадената от Кирил Великоморавска академия (Великоморавско училище), където са били обучавани учениците на Просветителите.

Генералният  Консул  на Република България в Милано г-н Росен Руфев  разказа за славната Българската култура и история на гостите. Празника бе почетен и от присъстващите италианци, с които се изви българско народно хоро и се пя „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“

„Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“

“Върви, народе възродени,

 към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

 съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!

 В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден –

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

 което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!…

О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,

 които завладя със меч!…”

Тъй солунските двама братя

насърчаваха дедите ни…

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!

България остана вярна

на достославний тоз завет –

в тържествуванье и в страданье

извърши подвизи безчет…

Да, родината ни години

пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,

 но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша

 кога обходи целий мир;

за все световната просвета

 тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време…

Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета

 на отоманский властелин…

Но винаги духът народен;

 подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!… През десет века

 все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе

 извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте –

 заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,

 сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,

 звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,

 о вий, Методий и Кирил,

отци на българското знанье,

 творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее

 във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

 в Славянството во век веков!

Честит Празник!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *