Асоциация за българска култура

 

Logo
Logo

Исторически профил
Асоциацията за Българска Култура е основана на 11.04.2014г в град Милано.
Тя е с двукамерна организационна структура. Единият сектор обхваща Школа по български народни танци, а вторият-Българско училище.

Асоциацията получава дарение от 300 книги на български език и е в процес на изграждане на библиотека.
Получава подкрепата на Българското Посолство в Рим, в лицето на нашия посланик Марин Райков.
След отварянето на Българско Консулство в Милано, Генералният Консул на Република България- г-н Росен Руфев се запознава с дейността на Асоциацията и подпомага дейността.

Организационна структура
Организацията е основана от г-жа Радослава Недялкова и г-жа Гергана Христова. В школата по танци има двама преподавателя, а в българското училище- трима.

Цели на Асоциацията
1. Възможност на всички деца да обогатят своята обща култура и да запазят българският език, традиции и обичаи.
2. Развиване на българският фолклор зад граница.
3. Уроци по български народни танци.
4. Организиране на културни събития, конкурси и състезания
5. Спортни дейности
Дейността на Асоциацията е разнообразна и обединява българското общество зад граница.
Всеки, който желае може да подпомогне организацията, за да развива своята дейност, според точките в учредителният акт, а именно да бъде полезна за всички българи.